vi-VNen-US
    Login

Thông tin tuyển dụng

Recruiting office (10/11/2016)
Quang Minh Company needs are recruiting office

Recruit crew boat (02/11/2016)
Recruit crew boat

Support

dl5qmnt
+84.912.246.042

Quang Minh Company

A.    HEAD OFFICE:

QUANG MINH COMPANY 
- License: 4200285977. Date: 12/04/2014
- IMO: 5230223
- Add: No 03 (Old add: 06 No), Tue Tinh Street, Loc Tho Ward, Nha Trang city, Vietnam
- Tel: +84 58 3525 472
+84 58 3525 473
+84 58 3525 474
- Fax: +84 58 3525 471
- Email: quangminhnt@quangminhco.vn
quangminhhcm@quangminhco.vn

B.    REPRESENTATIVE OFFICE:

- Add: No 25, 03 Street, Nam Long Residential, Tran Trong Cung Street, Tan Thuan Dong Ward, 7 District, Ho Chi Minh City
- Tel: +848 377 388 39
- Fax:+848 377 388 89

C.    HOTLINE:

- Tel:  +84 58 3525 474
- Fax: +84 58 3525 471
- Email: quangminh@quangminhco.vn
- Skype: dl5qmnt

Video

Links

Exchange rate

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán
 • AUD
  16734.84
  16835.86
  17019.66
 • CAD
  17374.03
  17531.82
  17723.22
 • CHF
  22841.3
  23002.32
  23299.99
 • DKK
  0
  3470.56
  3579.33
 • EUR
  26096.43
  26174.95
  26565.65
 • GBP
  29457.59
  29665.25
  29929.2
 • HKD
  2934.18
  2954.86
  2999.09
 • INR
  0
  322.41
  335.05
 • JPY
  199.45
  201.46
  206.49
 • KRW
  18.98
  19.98
  21.23
 • KWD
  0
  76416.34
  79414.4
 • MYR
  0
  5527.69
  5599.23
 • NOK
  0
  2693.32
  2777.73
 • RUB
  0
  348.75
  388.6
 • SAR
  0
  6198.95
  6442.15
 • SEK
  0
  2527.75
  2591.37
 • SGD
  16707.88
  16825.66
  17009.35
 • THB
  692.22
  692.22
  721.09
 • USD
  23265
  23265
  23355
Nguồn: vietcombank

Counter